آرین ماهواره

به سامانه رسیدگی و پاسخگویی به شکایت مشتریان شرکت آرین ماهواره خوش آمدید

این سامانه برای بهبود خدمات پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات مشتریان محترم راه اندازی است. در نظر داشته باشید به ازای هر درخواست، برای شما یک شماره پیگیری ارسال می شود که با استفاده از آن می توانید روند رسیدگی به درخواست خود را، مشاهده فرمایید.

ایجاد شکایت جدید


جهت ارسال شکایت و یا درخواست پشتیبانی جدید از این بخش استفاده فرمایید

درخواست جدید

پیگیری شکایت


جهت پیگیری شکایات و درخواست های پشتیبانی ازاین بخش استفاده فرمایید

پیگیری

شما می توانید قبل از ثبت شکایت پایگاه دانش ما را مطالعه نمایید. ممکن است پاسخ خود را در این قسمت پیدا کنید.

لطفا منتظر بمانید !

لطفا منتظر بمانید ... ممکن است مدتی طول بکشد!